เกี่ยวกับสถาบัน
    ศพจ.ในเครือข่าย
    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
    พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
    หน่วยงานราชการในจังหวัด
    ลิงค์หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ


เดลินิวส์


คมชัดลึก


ข่าวสด


มติชน

    ลิงค์อื่นๆ

ไกด์อุบล

    เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
    การแสดงผลเว็บไซต์
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่
หน้าจอ 1024 x 768 pixel
และแสดงผลได้ดีที่ Web Broswer
Mozillar Firefox Version 19.0    Tag
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน, พัฒนาฝีมือแรงงาน, ฝึกอาชีพ, อุบล, สพภ., สพภ อบ., แรงงาน, พัฒนาฝีมือ, ฝีมือแรงงาน, อุบลราชธานี, ภาค 7, ภาค7, ฝีมือแรงงานภาค 7, สถาบัน, ฝีมือแรงงาน, ฝีมือแรงงานอุบล, ฝึกฝีมือ, อบรม, ubisd, skill, skill development, institute, ubisd, ubon, intsitute, development, region 7, region, ubonratchathani


    ภาพ/ข่าวกิจกรรม
  • 18 เม.ย. 2557, พัฒนาฝีมือแรงงาน อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์รับสงกรานต์ ๒๕๕๗

  • 18 เม.ย. 2557, ๕ หน่วยแรงงานอุบลฯ ร่วมรดน้ำขอพรพ่อเมือง เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๗

  • 01 เม.ย. 2557, พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

  • 27 มี.ค. 2557, ๒ หน่วยงานรัฐจับมือ สร้างอาชีพให้ชุมชน

  • 26 มี.ค. 2557, สพภ.๗ อุบลฯ ร่วมกับ บ. เอส เอส การสุรา อบรมการใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม

  • 26 มี.ค. 2557, พัฒนาฝีมือแรงงาน อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.อุบลฯ อบรมภาษา เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรับ ASEAN

  • 25 มี.ค. 2557, สพภ.๗ อุบลฯ ประชุม กพร.ปจ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

  • 21มี.ค. 2557, สพภ.๗ อุบลฯ ร่วมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ บริการประชาชน

  • 20 มี.ค. 2557, สพภ.๗ อุบลฯ เข้ารับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ

  • 20 มี.ค. 2557, เครือข่ายภาค ๗ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ

    ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 พัฒนาฝีมือแรงงาน อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์รับสงกรานต์ ๒๕๕๗

อ่านรายละเอียด
 โพสต์โดย : น.ส.ชุติปภา เพชรวิเชียร 18 เม.ย. 2557, เวลา 14:48 น. [เข้าดู 2 ครั้ง]

 ๕ หน่วยแรงงานอุบลฯ ร่วมรดน้ำขอพรพ่อเมือง เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๗

อ่านรายละเอียด
 โพสต์โดย : น.ส.ชุติปภา เพชรวิเชียร 18 เม.ย. 2557, เวลา 14:22 น. [เข้าดู 0 ครั้ง]

 พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

อ่านรายละเอียด
 โพสต์โดย : น.ส.ชุติปภา เพชรวิเชียร 01 เม.ย. 2557, เวลา 10:50 น. [เข้าดู 14 ครั้ง]

 ๒ หน่วยงานรัฐจับมือ สร้างอาชีพให้ชุมชน

อ่านรายละเอียด
 โพสต์โดย : น.ส.ชุติปภา เพชรวิเชียร 27 มี.ค. 2557, เวลา 15:30 น. [เข้าดู 24 ครั้ง]

 สพภ.๗ อุบลฯ ร่วมกับ บ. เอส เอส การสุรา อบรมการใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียด
 โพสต์โดย : น.ส.ชุติปภา เพชรวิเชียร 26 มี.ค. 2557, เวลา 17:04 น. [เข้าดู 31 ครั้ง]

 พัฒนาฝีมือแรงงาน อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.อุบลฯ อบรมภาษา เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรับ ASEAN

อ่านรายละเอียด
 โพสต์โดย : น.ส.ชุติปภา เพชรวิเชียร 26 มี.ค. 2557, เวลา 16:36 น. [เข้าดู 25 ครั้ง]

 สพภ.๗ อุบลฯ ประชุม กพร.ปจ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

อ่านรายละเอียด
 โพสต์โดย : น.ส.ชุติปภา เพชรวิเชียร 25 มี.ค. 2557, เวลา 14:52 น. [เข้าดู 23 ครั้ง]

 สพภ.๗ อุบลฯ ร่วมออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ บริการประชาชน

อ่านรายละเอียด
 โพสต์โดย : น.ส.ชุติปภา เพชรวิเชียร 21มี.ค. 2557, เวลา 16:11 น. [เข้าดู 21 ครั้ง]

 สพภ.๗ อุบลฯ เข้ารับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์กองทัพอากาศ

อ่านรายละเอียด
 โพสต์โดย : น.ส.ชุติปภา เพชรวิเชียร 20 มี.ค. 2557, เวลา 16:11 น. [เข้าดู 23 ครั้ง]

 เครือข่ายภาค ๗ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ

อ่านรายละเอียด
 โพสต์โดย : น.ส.ชุติปภา เพชรวิเชียร 20 มี.ค. 2557, เวลา 16:09 น. [เข้าดู 22 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด   

                ข่าวประกาศ
    24 ม.ค. 2557  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 3) [เข้าดู 117]
    06 ม.ค. 2557  ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย/จ้างเหมาบริการทำความสะอาด/จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้า [เข้าดู 77]
    26 พ.ย. 2556  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ไม่มีการฝากฝึก) รุ่นที่ 35(2/2557) [เข้าดู 572]
    04 พ.ย. 2556  ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน [เข้าดู 277]
    27 ก.ย. 2556  ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๓๕(๑/๒๕๕๗) [เข้าดู 632]
    29 ส.ค. 2556  ประกาศ ผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค [เข้าดู 135]
    12 มิ.ย. 2556  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค (ฉบับแก้ไข) [เข้าดู 393]
    29 พ.ค. 2556  ประกาศ การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 34 (4/2556) [เข้าดู 596]
    29 พ.ค. 2556  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ ๓๔ (๔/๒๕๕๖) [เข้าดู 308]
    23 พ.ค. 2556  ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ระดับภาคประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [เข้าดู 240]
    09 เม.ย. 2556  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [เข้าดู 769]
    07 เม.ย. 2556  ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 34(4/2556) [เข้าดู 731]
    11 มิ.ย. 2555  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นวิทยากรสอนภาษาอังกฤษ [เข้าดู 568]
อ่านทั้งหมด  

                ข่าวรับสมัคร
    17 ก.พ. 2557  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการ ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 ฟรี [เข้าดู 182]
    03 ก.พ. 2557  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี รับสมัครฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก ฟรี!!! [เข้าดู 137]
    24 ม.ค. 2557  รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และหลักสูตร การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม [เข้าดู 115]
    04 พ.ย. 2556  เมนูการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2557 [เข้าดู 407]
    14 มิ.ย. 2556  สพภ.๗ อุบลฯ เปิดรับบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ (ระดับภาค) [เข้าดู 299]
    03 พ.ค. 2556  สพภ.๗ อุบลฯ รับฝึกภาษาอังกฤษ/เกาหลี เตรียมพร้อมคนหางานหวังโกอินเตอร์ [เข้าดู 416]
    10 เม.ย. 2556  สพภ. ๗ อุบลฯ รับสมัครฝึกอาชีพ เตรียมทักษะงานช่าง ฟรี [เข้าดู 712]
    1 ก.พ. 2556  สพภ. ๗ อุบลฯ รับสมัครฝึกช่างฝีมือคุณภาพคับแก้ว ฟรี [เข้าดู 542]
    23 ม.ค. 2556  สพภ.๗ อุบลฯ รับสมัครเข้าฝึก เทคนิคการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [เข้าดู 635]
    22 ม.ค. 2556  สพภ.๗ อุบลฯ พัฒนาทักษะด้านภาษา สำหรับแรงงานที่จะไปทำงานต่างประเทศ ฟรี [เข้าดู 391]
    6 ก.ย. 2555  สพภ. 7 อุบลฯ เร่งเครื่องฟิตแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดหวังรับ AEC [เข้าดู 455]
    16 พ.ค. 2555  สพภ.๗ อุบลฯ ฝึกอาชีพ ปั้นแรงงานสนองภาคอุตสาหกรรม [เข้าดู 595]
อ่านทั้งหมด  

                ข่าวประกวดราคา
    04 ธ.ค. 2556  ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย/จ้างเหมาบริการทำความสะอาด/จ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้และสนามหญ้า [เข้าดู 47]
    22 พ.ย. 2556  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [เข้าดู 61]
    04 พ.ย. 2556  ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ที่ ๐๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ [เข้าดู 179]
    05 ก.ย. 2556  ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด [เข้าดู 97]
    20 มี.ค. 2556  ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด/จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้และสวนหย่อม [เข้าดู 230]
    16 ม.ค. 2556  ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง พร้อมรายละเอียด [เข้าดู 233]
    11 ม.ค. 2556  ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ ศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง [เข้าดู 234]
    11 ม.ค. 2556  ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การฝึกและเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง [เข้าดู 245]
    6 ก.ย. 2555  ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้และสวนหย่อม [เข้าดู 218]
    6 ก.ย. 2555  ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย [เข้าดู 225]
    6 ก.ย. 2555  ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด [เข้าดู 210]
อ่านทั้งหมด  


คู่มือการจัดทำประกาศและหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ใบสมัครเข้าทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ใบสมัครแข่งขันฝีมือแรงงาน และ ใบรับรองการสมัคร แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค
ใบสมัครฝึกอาชีพ
คู่มือ การดำเนินงานประกันคุณภาพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะที่ 1
13 ฟอนต์ไทย แบบอักษรสำหรับหนังสือราชการ
ใบสมัคร แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ
The 1st International Conference 2014 “The Social and Economic Prospects in Southern Mekong Sub-Region of Southeast Asia”
Website very beutiful, so good.
ต้องการช่างก่อฉาบและช่างเชื่อมด่วน
กฏ และ เวลาการ รับสมัคร
สอบถามเรื่องการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
ดูทั้งหมด  เพิ่มหัวข้อดาวน์โหลด ดูทั้งหมด  เพิ่มหัวข้อเว็บบอร์ดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี |     ผู้อำนวยการ

นายวินัย ขันติวิศิษฎ์

    E-Service หน่วยงาน
   
ระบบงานบุคลากร
   
เว็บบอร์ด
   
ระบบเอกสารออนไลน์
    Facebook สถาบัน
   
Facebook สถาบัน
    แบบสำรวจ
เนื้อหาเว็บไซต์ตรงความต้องการ
มากที่สุด [ได้ 200 คะแนน]
มาก [ได้ 57 คะแนน]
ปานกลาง [ได้ 14 คะแนน]
น้อย [ได้ 6 คะแนน]
น้อยที่สุด
เนื้อหาเว็บไซต์เข้าใจง่าย
ดีมาก [ได้ 216 คะแนน]
ดี [ได้ 27 คะแนน]
ปานกลาง [ได้ 6 คะแนน]
พอใช้ [ได้ 10 คะแนน]
เฉยๆ
ความสวยงามเว็บไซต์
ดีมาก [ได้ 532 คะแนน]
ดี [ได้ 36 คะแนน]
ปานกลาง [ได้ 4 คะแนน]
พอใช้ [ได้ 5 คะแนน]
เฉยๆ
    สถิติเข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
(เริ่มนับจากวันที่ 25 ก.พ. 2556)
49130
    วันนี้ 78 ครั้ง
    เมื่อวาน 113 ครั้ง
    สัปดาห์นี้ 458 ครั้ง
    สัปดาห์ที่แล้ว 380 ครั้ง
    เดือนนี้ 724 ครั้ง
    เดือนที่แล้ว 2155 ครั้ง
Your IP Address 54.197.189.165
วันนี้วันที่ 18 เมษายน 2557
© 2010-2014 Ubisd.go.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@ubisd.go.th พัฒนาระบบโดย : www.thaiprogramer.com
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045319550 โทรสาร 045319559