เกี่ยวกับสถาบัน
    ศพจ.ในเครือข่าย
    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
    พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
    หน่วยงานราชการในจังหวัด
    ลิงค์หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ


เดลินิวส์


คมชัดลึก


ข่าวสด


มติชน

    ลิงค์อื่นๆ

ไกด์อุบล

    ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
    เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
    การแสดงผลเว็บไซต์
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่
หน้าจอ 1024 x 768 pixel
และแสดงผลได้ดีที่ Web Broswer
Mozillar Firefox Version 19.0    Tag
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน, พัฒนาฝีมือแรงงาน, ฝึกอาชีพ, อุบล, สพภ., สพภ อบ., แรงงาน, พัฒนาฝีมือ, ฝีมือแรงงาน, อุบลราชธานี, ภาค 7, ภาค7, ฝีมือแรงงานภาค 7, สถาบัน, ฝีมือแรงงาน, ฝีมือแรงงานอุบล, ฝึกฝีมือ, อบรม, ubisd, skill, skill development, institute, ubisd, ubon, intsitute, development, region 7, region, ubonratchathani
หมายเลขโทรศัพท์

 หมายเลขโทรศัพท์
 

ผู้อำนวยการ : ต่อ 101
หน้าห้องผู้อำนวยการ : ต่อ 102
ฝ่ายบริหารทั่วไป : ต่อ 105-106
ฝ่ายการเงิน/บัญชี : ต่อ 108 - 109
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน  
ฝ่ายแผนงานและประเมินผล : ต่อ 200 , 507
ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน : ต่อ 418
ฝ่ายกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน : ต่อ 116
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน  
ฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ : ต่อ 341 - 342
ฝ่ายไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ : ต่อ 310,315
ฝ่ายเครื่องกล : ต่อ 332
ฝ่ายอุตสาหการ : ต่อ 321 - 322
ฝ่ายธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมศิลป์ : ต่อ 125
ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน : ต่อ 417
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี http://www.ubisd.go.th และ www.dsd.go.th/ubonratchathani 
เลขที่ 300 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-7242-6 โทรสาร 0-4531-7249 Webmaster : webmaster@ubisd.go.th

© 2010-2014 Ubisd.go.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@ubisd.go.th พัฒนาระบบโดย : www.thaiprogramer.com
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-7242-6 โทรสาร 0-4531-7249