เกี่ยวกับสถาบัน
    ศพจ.ในเครือข่าย
    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
    พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
    หน่วยงานราชการในจังหวัด
    ลิงค์หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ


เดลินิวส์


คมชัดลึก


ข่าวสด


มติชน

    ลิงค์อื่นๆ

ไกด์อุบล

    ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
    เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
    การแสดงผลเว็บไซต์
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่
หน้าจอ 1024 x 768 pixel
และแสดงผลได้ดีที่ Web Broswer
Mozillar Firefox Version 19.0    Tag
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน, พัฒนาฝีมือแรงงาน, ฝึกอาชีพ, อุบล, สพภ., สพภ อบ., แรงงาน, พัฒนาฝีมือ, ฝีมือแรงงาน, อุบลราชธานี, ภาค 7, ภาค7, ฝีมือแรงงานภาค 7, สถาบัน, ฝีมือแรงงาน, ฝีมือแรงงานอุบล, ฝึกฝีมือ, อบรม, ubisd, skill, skill development, institute, ubisd, ubon, intsitute, development, region 7, region, ubonratchathani
KM หน่วยงานรายงาน การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗ อุบลราชธานี


หลักการวิเคราะห์ COMPETENCY และการนำไปใช้ประโยชน์
 : : : : :1. ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ
 : : : : :2. การนำcompetencyไปประยุกต์ใช้
 : : : : :3. การสร้าง competency
 : : : : :4. INDIVIDUAL COMPETENCY
 : : : : :5. การกำหนดกลุ่ม COMPETENCY
 : : : : :6 การกำหนดพฤติกรรมของแต่ละ COMPETENCY
 : : : : :7. การกำหนดน้ำหนักของ COMPETENCY
 : : : : :ตัวอย่างวิเคราะห์งาน - แบบวิเคราะห์งานย่อย
 : : : : :ตัวอย่างวิเคราะห์งาน - แบบวิเคราะห์ตำแหน่งงาน
 : : : : :ตัวอย่างวิเคราะห์งาน - แบบวิเคราะห์น้ำหนักคะแนน
 : : : : :ตัวอย่างวิเคราะห์งาน - แบบสรุปวิเคราะห์จำนวนข้อสอบภาคความรู้
 : : : : :ตัวอย่างวิเคราะห์งาน - แบบสรุปวิเคราะห์น้ำหนักคะแนน

อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 : : : : :อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน

คอมพิวเตอร์
 : : : : :ระบบอินเตอร์เน็ต
 

© 2010-2014 Ubisd.go.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@ubisd.go.th พัฒนาระบบโดย : www.thaiprogramer.com
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-7242-6 โทรสาร 0-4531-7249