เกี่ยวกับสถาบัน
    ศพจ.ในเครือข่าย
    ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
    พรบ.ส่งเสริมฯ 2545
    หน่วยงานราชการในจังหวัด
    ลิงค์หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ


เดลินิวส์


คมชัดลึก


ข่าวสด


มติชน

    ลิงค์อื่นๆ

ไกด์อุบล

    ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฯ
    เข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
    การแสดงผลเว็บไซต์
เว็บไซต์แสดงผลได้ดีที่
หน้าจอ 1024 x 768 pixel
และแสดงผลได้ดีที่ Web Broswer
Mozillar Firefox Version 19.0    Tag
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน, พัฒนาฝีมือแรงงาน, ฝึกอาชีพ, อุบล, สพภ., สพภ อบ., แรงงาน, พัฒนาฝีมือ, ฝีมือแรงงาน, อุบลราชธานี, ภาค 7, ภาค7, ฝีมือแรงงานภาค 7, สถาบัน, ฝีมือแรงงาน, ฝีมือแรงงานอุบล, ฝึกฝีมือ, อบรม, ubisd, skill, skill development, institute, ubisd, ubon, intsitute, development, region 7, region, ubonratchathani
แบบขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

การยื่นขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ดำเนินการจัดฝึกอบรมในแต่ละปีให้ครบตามสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างเฉลี่ยในระหว่างปีนั้น ให้ยื่นขอรับรองหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม แต่ไม่เกินวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไป

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน (ฝึกอบรมให้ลูกจ้าง)

1. กรณีดำเนินการฝึกเอง (Inhouse Training)

1) ฝย/ฝป 1

2) ฝย/ฝป 2-1

3) ฝย/ฝป 3

คำแนะนำการกรอกแบบการฝึกอบรมยกระดับฯ (กรณีดำเนินการฝึกเอง)

 

2. กรณีส่งฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

1) ฝย/ฝป 1

2) ฝย/ฝป 2-2

—————————————————————————-

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ฝึกอบรมให้บุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้าง)

1. กรณีฝึกอบรมบุคคลทั่วไป (ดำเนินการฝึกเอง)

1) คำขอรับความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (แบบ ฝต 1 – 1) ดาวน์โหลด

2) สัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (แบบ ฝต 2) ดาวน์โหลด

3) ทะเบียนประวัติผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ดาวน์โหลด

4) แบบแจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (แบบ ฝต 3) ดาวน์โหลด

 

2. กรณีฝึกอบรมบุคคลทั่วไป (ส่งไปฝึกกับสถานฝึกอบรมอื่น)

1) คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีส่งไปฝึก (แบบ ฝต 1–2) ดาวน์โหลด

2) รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน กรณีส่งไปฝึก ดาวน์โหลด

3) สัญญาการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (แบบ ฝต 2) ดาวน์โหลด

 

3. การรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก

1) คำขอรับการรับทราบการรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาเข้ารับการฝึก (แบบ ฝง 1) ดาวน์โหลด

2) สัญญารับนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถานศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาเข้ารับการฝึก (แบบ ฝง 2) ดาวน์โหลด

3) ทะเบียนประวัติ กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาเข้ารับการฝึก (แบบ ฝง 3) ดาวน์โหลด

 

*ยื่นแบบแจ้งผู้สำเร็จการฝึก เมื่อดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในแต่ละรุ่นแล้ว

1) แบบแจ้งผู้สำเร็จการฝึก กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาเข้ารับการฝึก (แบบ ฝง 3) ดาวน์โหลด

2) ทะเบียนรายชื่อผู้สำเร็จการฝึก กรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาเข้ารับการฝึก (ใช้ประกอบแบบ ฝง 3) ดาวน์โหลด

 

การยื่นขอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

1) คำขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ศร. 1) ดาวน์โหลด

© 2010-2014 Ubisd.go.th All rights reserved.
Webmaster : webmaster@ubisd.go.th พัฒนาระบบโดย : www.thaiprogramer.com
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เลขที่ 300 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4531-7242-6 โทรสาร 0-4531-7249